Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Sổ bìa cứng chất lượng cao với thiết kế độc đáo, tinh tế, mang lại nhiều cảm hứng cho bạn trong mọi cuộc hành trình. 

Sổ bìa da 120 trang OFFICE H3

Mã số: 4567
12.500 ₫

Sổ da 120 trang OFFICE H4 4569

Mã số: 4569
13.500 ₫

Sổ bìa da 160 trang OFFICE H3

Mã số: 4568
13.500 ₫

Sổ bìa da 160 trang OFFICE H4

Mã số: 4570
14.500 ₫

Sổ bìa da 120 trang OFFICE H5

Mã số: 4571
21.000 ₫

Sổ bìa da 160 trang OFFICE H5

Mã số: 4572
23.000 ₫

Sổ bìa da 160 trang OFFICE H6

Mã số: 4573
27.000 ₫

Sổ bìa da 200 trang OFFICE H6

Mã số: 4574
29.000 ₫

Sổ da 200 trang OFFICE H7 4576

Mã số: 4576
34.000 ₫