Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Sổ bìa cứng chất lượng cao với thiết kế độc đáo, tinh tế, mang lại nhiều cảm hứng cho bạn trong mọi cuộc hành trình. 

- 5% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H3 4567

Sổ bìa da 120 trang OFFICE H3

Mã số: 4567
12.350 ₫ 13.000 ₫
- 5% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H4 4569

Sổ da 120 trang OFFICE H4 4569

Mã số: 4569
13.300 ₫ 14.000 ₫
- 5% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H3 4568

Sổ bìa da 160 trang OFFICE H3

Mã số: 4568
13.300 ₫ 14.000 ₫
- 5% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H4 4570

Sổ bìa da 160 trang OFFICE H4

Mã số: 4570
15.200 ₫ 16.000 ₫
- 5% Sổ da Hồng Hà OFFICE H5 4571

Sổ bìa da 120 trang OFFICE H5

Mã số: 4571
21.850 ₫ 23.000 ₫
- 5% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H5 4572

Sổ bìa da 160 trang OFFICE H5

Mã số: 4572
23.750 ₫ 25.000 ₫
- 5% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H6 4574

Sổ bìa da 200 trang OFFICE H6

Mã số: 4574
29.450 ₫ 31.000 ₫
- 5% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H7 4576

Sổ da 200 trang OFFICE H7 4576

Mã số: 4576
35.150 ₫ 37.000 ₫
- 5% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H8 4577

Sổ bìa da 160 trang OFFICE H8

Mã số: 4577
36.100 ₫ 38.000 ₫
- 5% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H8 4578

Sổ bìa da 200 trang OFFICE H8

Mã số: 4578
40.850 ₫ 43.000 ₫
- 5% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H8 4579

Sổ bìa da 240 trang OFFICE H8

Mã số: 4579
41.800 ₫ 44.000 ₫
- 5% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H9 4581

Sổ bìa da 200 trang OFFICE H9

Mã số: 4581
48.450 ₫ 51.000 ₫