Máy tính học sinh

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Máy tính học sinh với độ chính xác cao và xử lý được nhiều phép tính phức tạp cùng các chức năng phục vụ tốt trong quá trình học tập.

Máy tính Casio FX-880BTG

Mã số: 80248
929.000 ₫
- 10% Máy tính CASIO FX580VN X

Máy tính CASIO FX580VN X

Mã số: 71072
835.000 ₫ 931.000 ₫

Máy tính CASIO FX570 VN PLUS

Mã số: 52114
745.000 ₫

Máy tính CASIO FX570ESPLUS

Mã số: 51405
628.000 ₫

Máy tính CASIO FX570MS 50159

Mã số: 50159
537.000 ₫

Máy tính CASIO FX500MS

Mã số: 5326
404.000 ₫