Máy tính học sinh

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Máy tính học sinh với độ chính xác cao và xử lý được nhiều phép tính phức tạp cùng các chức năng phục vụ tốt trong quá trình học tập.

Máy tính CASIO JS20B

Mã số: 50462
910.000 ₫

Máy tính CASIO FX580VN X

Mã số: 71072
750.000 ₫

Máy tính CASIO DM1400B

Mã số: 5274
680.000 ₫

Máy tính CASIO DJ240DPLUS

Mã số: 50572
620.000 ₫

Máy tính CASIO FX570VNPLUS

Mã số: 52114
600.000 ₫

Máy tính CASIO DM1200BM

Mã số: 50641
590.000 ₫

Máy tính CASIO FX570ESPLUS

Mã số: 51405
520.000 ₫

Máy tính CASIO WM220MS-BU

Mã số: 50579
500.000 ₫

Máy tính CASIO DF120BM

Mã số: 50550
490.000 ₫

Máy tính CASIO DJ120DPLUS

Mã số: 50571
480.000 ₫

Máy tính CASIO FX570MS 50159

Mã số: 50159
440.000 ₫

Máy tính CASIO D120B

Mã số: 50549
430.000 ₫