Máy tính học sinh

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Máy tính học sinh với độ chính xác cao và xử lý được nhiều phép tính phức tạp cùng các chức năng phục vụ tốt trong quá trình học tập.

Máy tính CASIO MX120B

Mã số: 50555
207.000 ₫

Máy tính CASIO HL815L-BU

Mã số: 50559
91.000 ₫
- 5% Máy tính CASIO DM1400B

Máy tính CASIO DM1400B

Mã số: 5274
529.000 ₫ 554.000 ₫
- 7% Máy tính CASIO DM1200BM

Máy tính CASIO DM1200BM

Mã số: 50641
449.000 ₫ 482.000 ₫
- 6% Máy tính CASIO DJ240DPLUS

Máy tính CASIO DJ240DPLUS

Mã số: 50572
499.000 ₫ 531.000 ₫
- 5% Máy tính CASIO DF120BM

Máy tính CASIO DF120BM

Mã số: 50550
379.000 ₫ 400.000 ₫

Máy tính CASIO DX12B-BK

Mã số: 70283
340.000 ₫

Máy tính CASIO D120B

Mã số: 50549
355.000 ₫

Máy tính CASIO DX120B

Mã số: 50552
327.000 ₫

Máy tính CASIO AX12B

Mã số: 50575
261.000 ₫
- 8% Máy tính CASIO WM220MS-BU

Máy tính CASIO WM220MS-BU

Mã số: 50579
399.000 ₫ 433.000 ₫

Máy tính CASIO SL320TV

Mã số: 50560
231.000 ₫