Máy tính học sinh

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Máy tính học sinh với độ chính xác cao và xử lý được nhiều phép tính phức tạp cùng các chức năng phục vụ tốt trong quá trình học tập.

- 5% Máy tính JS20B

Máy tính CASIO JS20B

Mã số: 50462
864.500 ₫ 910.000 ₫
- 5% Máy tính FX 580VNX

Máy tính CASIO FX580VN X

Mã số: 71072
712.500 ₫ 750.000 ₫
- 5% Máy tính CASIO DM1400B

Máy tính CASIO DM1400B

Mã số: 5274
646.000 ₫ 680.000 ₫
- 5% Máy tính CASIO DJ240DPLUS

Máy tính CASIO DJ240DPLUS

Mã số: 50572
589.000 ₫ 620.000 ₫
- 5% Máy tính CASIO FX570VNPLUS

Máy tính CASIO FX570VNPLUS

Mã số: 52114
570.000 ₫ 600.000 ₫
- 5% Máy tính CASIO DM1200BM

Máy tính CASIO DM1200BM

Mã số: 50641
560.500 ₫ 590.000 ₫
- 5% Máy tính FX-570ES PLUS

Máy tính CASIO FX570ESPLUS

Mã số: 51405
494.000 ₫ 520.000 ₫
- 5% Máy tính WM220MS BU

Máy tính CASIO WM220MS-BU

Mã số: 50579
475.000 ₫ 500.000 ₫
- 5% Máy tính DF-120BM

Máy tính CASIO DF120BM

Mã số: 50550
465.500 ₫ 490.000 ₫
- 5% Máy tính DJ120DPLUS

Máy tính CASIO DJ120DPLUS

Mã số: 50571
456.000 ₫ 480.000 ₫
- 5% Máy tính Fx500MS

Máy tính CASIO FX570MS 50159

Mã số: 50159
418.000 ₫ 440.000 ₫
- 5% Máy tính D-120B

Máy tính CASIO D120B

Mã số: 50549
408.500 ₫ 430.000 ₫