Máy tính học sinh

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Máy tính học sinh với độ chính xác cao và xử lý được nhiều phép tính phức tạp cùng các chức năng phục vụ tốt trong quá trình học tập.

- 10% Máy tính CASIO FX580VN X

Máy tính CASIO FX580VN X

Mã số: 71072
837.900 ₫ 931.000 ₫
- 12% Máy tính Casio FX-880BTG

Máy tính Casio FX-880BTG

Mã số: 80248
819.000 ₫ 929.000 ₫
- 10% Máy tính CASIO FX570 VN PLUS

Máy tính CASIO FX570 VN PLUS

Mã số: 52114
670.500 ₫ 745.000 ₫
- 10% Máy tính CASIO FX570ESPLUS

Máy tính CASIO FX570ESPLUS

Mã số: 51405
565.200 ₫ 628.000 ₫
- 10% Máy tính CASIO FX570MS 50159

Máy tính CASIO FX570MS 50159

Mã số: 50159
483.300 ₫ 537.000 ₫
- 10% Máy tính CASIO FX500MS

Máy tính CASIO FX500MS

Mã số: 5326
363.600 ₫ 404.000 ₫