Bút máy nét hoa

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Bút máy nét hoa với nét bút được kiểm chứng qua nhiều lứa tuổi học sinh, chắc chắn là sản phẩm không thể thiếu khi luyện chữ đẹp.

- 10% Ngòi bút Nét hoa 2276, 2273 Hồng Hà

Ngòi bút Nét hoa 2276, 2273 Hồng Hà

Mã số: 2279
4.500 ₫ 5.000 ₫
- 10% Ngòi bút nét hoa 2271 Hồng Hà

Ngòi bút nét hoa 2271 Hồng Hà

Mã số: 2272
5.400 ₫ 6.000 ₫
- 10% Bút máy HH 2001 nét hoa i 2236

Bút máy HH 2001 nét hoa i 2236

Mã số: 2236
18.000 ₫ 20.000 ₫
- 10% Ngòi bút máy nét hoa Tom&Jerry 2265 (2268)

Ngòi bút máy nét hoa Tom&Jerry 2265 (2268)

Mã số: 2268
5.400 ₫ 6.000 ₫
- 10% Ngòi bút máy 2259

Ngòi bút máy 2259

Mã số: 2259
5.400 ₫ 6.000 ₫
- 10% Ngòi bút nét hoa 2253

Ngòi bút nét hoa 2253

Mã số: 2253
4.500 ₫ 5.000 ₫
- 10% Bút máy nét hoa Tiny 2276

Bút máy nét hoa Tiny 2276

Mã số: 2276
52.200 ₫ 58.000 ₫
- 10% Bút máy nét hoa Light Up 2273

Bút máy nét hoa Light Up 2273

Mã số: 2273
23.400 ₫ 26.000 ₫
- 10% Bút máy nét hoa Tom & Jerry 2265

Bút máy nét hoa Tom & Jerry 2265

Mã số: 2265
33.300 ₫ 37.000 ₫
- 10% Bút máy nét hoa ngòi 0.5 mm 2267

Bút máy nét hoa ngòi 0.5 mm 2267

Mã số: 2267
41.400 ₫ 46.000 ₫
- 10% Bút máy Hồng Hà nét hoa 2261

Bút máy Hồng Hà nét hoa 2261

Mã số: 2261
26.100 ₫ 29.000 ₫
- 10% Bút máy Hồng Hà nét hoa 2256

Bút máy Hồng Hà nét hoa 2256

Mã số: 2256
48.600 ₫ 54.000 ₫