Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Sổ có có chất lượng tốt nhất, chất liệu giấy đẹp, thiết kế đa dạng và độc đáo tạo sự thích thú khi ghi chép.

- 10% Sổ lò xo A7 Hồng Hà 4136

Sổ lò xo 160 trang COOL A7 4136

Mã số: 4136
5.400 ₫ 6.000 ₫
- 10% Sổ lò xo kẻ ngang Funny Pet A7 200 trang

Sổ lò xo kẻ ngang Funny Pet A7 200 trang

Mã số: 4162
6.300 ₫ 7.000 ₫
- 10% Sổ lò xo 200 trang Landscape A7

Sổ lò xo 200 trang Landscape A7

Mã số: 4141
6.300 ₫ 7.000 ₫
- 10% Sổ lò xo kẻ ngang Funny Pet A6 200 trang

Sổ lò xo kẻ ngang Funny Pet A6 200 trang

Mã số: 4163
9.900 ₫ 11.000 ₫
- 10% Sổ lò xo 200 trang Landscape A6 4142

Sổ lò xo 200 trang Landscape A6 4142

Mã số: 4142
9.900 ₫ 11.000 ₫
- 10% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H3 4567

Sổ bìa da 120 trang OFFICE H3

Mã số: 4567
11.250 ₫ 12.500 ₫
- 10% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H4 4569

Sổ da 120 trang OFFICE H4 4569

Mã số: 4569
12.150 ₫ 13.500 ₫
- 10% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H3 4568

Sổ bìa da 160 trang OFFICE H3

Mã số: 4568
12.150 ₫ 13.500 ₫
- 10% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H4 4570

Sổ bìa da 160 trang OFFICE H4

Mã số: 4570
13.050 ₫ 14.500 ₫
- 10% Sổ lò xo 160 trang Landscape A5

Sổ lò xo 160 trang Landscape A5

Mã số: 4138
16.200 ₫ 18.000 ₫
- 10% Sổ lò xo A6 200 trang bìa phát sáng Glitter

Sổ lò xo A6 200 trang bìa phát sáng Glitter

Mã số: 4160
17.100 ₫ 19.000 ₫
- 10% Sổ lò xo A6 200 trang có mùi thơm Scent

Sổ lò xo A6 200 trang có mùi thơm Scent

Mã số: 4158
17.100 ₫ 19.000 ₫