Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Sổ có có chất lượng tốt nhất, mịn và bắt mực, lại không hề bị hằn vết mực lên trang sau, dễ dàng cho việc ghi chép.