Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm bút highlight uy tín, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sử dụng học tập và làm việc của học sinh, sinh viên và giới văn phòng.