Chính sách vận chuyển

1. Phạm vi giao hàng: Giao hàng toàn quốc 

2. Chi phí giao hàng hàng: Chi phí vận chuyển sẽ do đơn vị thứ 3 cung cấp và thu phí.

3. Thời gian giao hàng.

- Trong nội thành TP Hà Nội : Từ 02 - 05 ngày, kể từ khi hệ thống xác nhận qua sms/email.

- Ngoại thành TP Hà Nội : Từ 03 - 07 ngày, kể từ khi hệ thống xác nhận qua sms /email.

- Tỉnh thành khác: Từ 03 - 07 ngày kể từ khi hệ thống xác nhận đơn hàng qua sms/email.

(Do chịu ảnh hưởng của Dịch Covid-19, thời gian giao hàng của các đơn vị vận chuyển có thể gián đoạn, kéo dài hơn)

4. Số lần giao hàng.

- Đơn hàng được giao tối đa 03 lần sau 03 lần giao dịch không thành công đơn hàng sẽ tự động huỷ trên hệ thống.