Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Bút chì chất lượng cao, ngòi chì mềm dễ viết, vẽ. Bút chì gỗ dễ dàng gọt, vót nhọn.