Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Bút chì chất lượng cao, ngòi chì mềm dễ viết, vẽ. Bút chì gỗ dễ dàng gọt, vót nhọn.

NEW - 5% Bút chì 2B Có Tẩy Hồng Hà ABC 3399

Bút chì gỗ ABC-2B có tẩy 3399

Mã số: 3399
2.375 ₫ 2.500 ₫
NEW - 5% Bút chì HB ABC Hồng Hà

Bút chì gỗ ABC-HB có tẩy 3400

Mã số: 3400
2.280 ₫ 2.400 ₫
NEW - 5% Bút chì 2B ABC Hồng Hà

Bút chì gỗ ABC-2B không tẩy 3404

Mã số: 3404
2.280 ₫ 2.400 ₫
- 5% Bút chì Green 2B

Bút chì Green 2B

Mã số: 3493
3.040 ₫ 3.200 ₫
- 5% Bút chì Green HB

Bút chì Green HB

Mã số: 3494
2.850 ₫ 3.000 ₫