Bút - VPP Hồng Hà

Tại Hồng Hà với truyền thống và niềm tin tưởng của khách hàng đã được kiểm chứng qua các dòng bút cùng đồng hành với sự sáng tạo, tinh thần trong học tập, công việc của người Việt Nam.

Mỗi sản phẩm của Hồng Hà đều được đầu tư kỹ càng về công nghệ giúp cho sản phẩm khi đến được tay người dùng sẽ phục vụ đúng với chức năng và nhu cầu nhất đối với người sử dụng.

 

- 10% Bút máy Hồng Hà 2231

Bút máy Hồng Hà nét hoa 300 2231

Mã số: 2231
85.500 ₫ 95.000 ₫
- 10% Ngòi Bút 2253

Ngòi bút nét hoa 2253

Mã số: 2253
4.500 ₫ 5.000 ₫
- 10% Bút máy Hồng Hà nét hoa 2256

Bút máy Hồng Hà nét hoa 2256

Mã số: 2256
48.600 ₫ 54.000 ₫
- 10% Ngòi bút máy 2259

Ngòi bút máy 2259

Mã số: 2259
5.400 ₫ 6.000 ₫
- 10% Bút máy Hồng Hà nét hoa 2261

Bút máy Hồng Hà nét hoa 2261

Mã số: 2261
26.100 ₫ 29.000 ₫
- 10% Bút máy Hồng Hà 2264

Bút máy Hồng Hà nét hoa 2264

Mã số: 2264
45.900 ₫ 51.000 ₫
- 10% Bút máy Tom & Jerry Hồng Hà 2265

Bút máy nét hoa Tom & Jerry 2265

Mã số: 2265
33.300 ₫ 37.000 ₫
- 10% Bút máy nét thường Hồng Hà Trường Sa 2266

Bút máy nét thường Trường Sa 2266

Mã số: 2266
9.900 ₫ 11.000 ₫
- 10% Bút máy Hồng Hà 2267

Bút máy nét hoa ngòi 0.5 mm 2267

Mã số: 2267
41.400 ₫ 46.000 ₫
- 10% Ngòi bút máy nét hoa Tom&Jerry 2265 (2268)

Ngòi bút máy nét hoa Tom&Jerry 2265 (2268)

Mã số: 2268
5.400 ₫ 6.000 ₫
- 10% Bút máy nét hoa Trạng Nguyên 2269

Bút máy nét hoa Trạng Nguyên 2269

Mã số: 2269
28.800 ₫ 32.000 ₫
- 10% Bút máy nét trơn Hồng Hà 2270

Bút máy Hồng Hà nét thường 2270

Mã số: 2270
31.500 ₫ 35.000 ₫