Giấy kiểm tra

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Giấy kiểm tra với chất lượng sản phẩm đạt tới tiêu chuẩn và phù hợp với rất nhiều đối tượng học sinh khác nhau.

- 10% Túi đựng bài kiểm tra 3361

Túi đựng bài kiểm tra 3361

Mã số: 3361
2.700 ₫ 3.000 ₫
- 10% Giấy thếp in A4 4838

Giấy thếp in A4 4838

Mã số: 4838
8.550 ₫ 9.500 ₫
- 10% Giấy kiểm tra dòng kẻ ngang  4920

Giấy kiểm tra dòng kẻ ngang 4920

Mã số: 4920
15.300 ₫ 17.000 ₫
- 10% Giấy Kiểm Tra 4 Ly Ngang Hồng Hà 4939

Giấy kiểm tra 4 ly ngang Dream 4939

Mã số: 4939
6.570 ₫ 7.300 ₫
- 10% Giấy Kiểm Tra 5 Ô Ly Hồng Hà 4938

Giấy kiểm tra 5 ô ly Dream 4938

Mã số: 4938
6.570 ₫ 7.300 ₫
- 10% Giấy Kiểm Tra 4 Ô Ly Hồng Hà Dream 4923

Giấy kiểm tra 4 ô ly Dream 4923

Mã số: 4923
6.750 ₫ 7.500 ₫
- 10% Giấy Kiểm Tra 4 Ly Ngang Chibi 4937

Giấy kiểm tra kẻ ngang Chibi 4937

Mã số: 4937
10.350 ₫ 11.500 ₫
- 10% Giấy Kiểm Tra 4 Ô Ly Hồng Hà Family 4936

Giấy kiểm tra 4 ô ly Family 4936

Mã số: 4936
10.350 ₫ 11.500 ₫
- 10% Giấy Kiểm Tra 5 Ô Ly Hồng Hà Hello Friend 4935

Giấy kiểm tra 5 ô ly Hello Friend 4935

Mã số: 4935
11.700 ₫ 13.000 ₫
- 10% Giấy Kiểm Tra 4 Ô Ly Chibi 4943

Giấy kiểm tra 4 ô ly Chibi 4934

Mã số: 4934
11.700 ₫ 13.000 ₫