Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Kéo được thiết kế đa dạng, chất lượng cao. 

- 5% Kéo Học Sinh LR- 06 120mm

Kéo Học Sinh LR- 06 120mm

Mã số: 6661
17.100 ₫ 18.000 ₫
- 5% Kéo Học Sinh LR- 05 131mm

Kéo Học Sinh LR- 05 131mm

Mã số: 6660
21.850 ₫ 23.000 ₫
- 5% Kéo Văn Phòng Hồng Hà LR - 04 210mm

Kéo Văn Phòng Hồng Hà LR - 04 210mm

Mã số: 6659
38.950 ₫ 41.000 ₫
- 5% Kéo Văn Phòng Hồng Hà LR - 03 174mm

Kéo Văn Phòng Hồng Hà LR - 03 174mm

Mã số: 6658
31.350 ₫ 33.000 ₫
- 5% Kéo Văn Phòng Hồng Hà LR - 02 175mm

Kéo Văn Phòng Hồng Hà LR - 02 175mm

Mã số: 6657
21.850 ₫ 23.000 ₫
- 5% Kéo Văn Phòng Hồng Hà LR - 01 170mm

Kéo Văn Phòng Hồng Hà LR - 01 170mm

Mã số: 6656
18.050 ₫ 19.000 ₫