Giấy ghi chú - Giấy note

Website văn phòng phẩm Hồng Hà Online - Đơn vị hàng đầu trong sản xuất và kinh doanh sản phẩm văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh, sách/truyện, đồ chơi, quà tặng/đồ lưu niệm.
- 5% Giấy phân trang 4 màu HS-PT5

Giấy phân trang 4 màu HS-PT5

Mã số: 6667
15.200 ₫ 16.000 ₫
- 5% Giấy phân trang 5 màu HS-PT4

Giấy phân trang 5 màu HS-PT4

Mã số: 6666
11.400 ₫ 12.000 ₫
- 5% Giấy phân trang 5 màu HS-PT3

Giấy phân trang 5 màu HS-PT3

Mã số: 6665
10.450 ₫ 11.000 ₫
- 5% Giấy phân trang 5 màu HS-PT2

Giấy phân trang 5 màu HS-PT2

Mã số: 6664
18.050 ₫ 19.000 ₫
- 5% Giấy phân trang Sign here HS-PT1

Giấy phân trang Sign here HS-PT1

Mã số: 6663
20.900 ₫ 22.000 ₫
- 20% Combo Đồ dùng học tập Trung học

Combo Đồ dùng học tập Trung học

Mã số: Combo5
132.000 ₫ 165.000 ₫
- 5% Giấy ghi chú Proline 3x5 (76 x 127 mm)

Giấy ghi chú Proline 3x5 (76 x 127 mm)

Mã số: 6647
13.300 ₫ 14.000 ₫
- 5% Giấy ghi chú  Proline 3x4 (76 x 101 mm)

Giấy ghi chú Proline 3x4 (76 x 101 mm)

Mã số: 6646
11.400 ₫ 12.000 ₫
- 5% Giấy ghi chú Proline 3x3 (76 x 76 mm)

Giấy ghi chú Proline 3x3 (76 x 76 mm)

Mã số: 6645
8.550 ₫ 9.000 ₫
- 5% Giấy ghi chú Proline 3x2 (76 x 51 mm)

Giấy ghi chú Proline 3x2 (76 x 51 mm)

Mã số: 6644
6.650 ₫ 7.000 ₫