Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Sổ da cao cấp, trang nhã và chất lượng cao.

- 10% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H3 4567

Sổ bìa da 120 trang OFFICE H3

Mã số: 4567
11.250 ₫ 12.500 ₫
- 10% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H4 4569

Sổ da 120 trang OFFICE H4 4569

Mã số: 4569
12.150 ₫ 13.500 ₫
- 10% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H3 4568

Sổ bìa da 160 trang OFFICE H3

Mã số: 4568
12.150 ₫ 13.500 ₫
- 10% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H4 4570

Sổ bìa da 160 trang OFFICE H4

Mã số: 4570
13.050 ₫ 14.500 ₫
- 10% Sổ da Hồng Hà OFFICE H5 4571

Sổ bìa da 120 trang OFFICE H5

Mã số: 4571
18.900 ₫ 21.000 ₫
- 10% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H5 4572

Sổ bìa da 160 trang OFFICE H5

Mã số: 4572
20.700 ₫ 23.000 ₫
- 10% Sổ bìa da Hồng Hà D3 4537

Sổ bìa da 200 trang Daily Book D3

Mã số: 4537
21.600 ₫ 24.000 ₫
- 10% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H6 4573

Sổ bìa da 160 trang OFFICE H6

Mã số: 4573
24.300 ₫ 27.000 ₫
- 10% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H6 4574

Sổ bìa da 200 trang OFFICE H6

Mã số: 4574
26.100 ₫ 29.000 ₫
- 10% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE H7 4576

Sổ da 200 trang OFFICE H7 4576

Mã số: 4576
30.600 ₫ 34.000 ₫
- 10% Sổ bìa da Hồng Hà OFFICE A4 4557

Sổ bìa da 160 trang OFFICE A4 mã 4557

Mã số: 4557
32.400 ₫ 36.000 ₫
- 10% Sổ da 200 trang OFFICE A4 4558

Sổ da 200 trang OFFICE A4 4558

Mã số: 4558
36.000 ₫ 40.000 ₫