Máy tính văn phòng

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Máy tính văn phòng với tính năng tiện dụng dễ sử dụng và tiện lợi cho việc tính toán.

Máy tính CASIO MX120B

Mã số: 50555
291.000 ₫

Máy tính CASIO HL815L-BU

Mã số: 50559
128.000 ₫

Máy tính CASIO DM1400B

Mã số: 5274
820.000 ₫

Máy tính CASIO DM1200BM

Mã số: 50641
714.000 ₫

Máy tính CASIO DJ240DPLUS

Mã số: 50572
748.000 ₫

Máy tính CASIO DF120BM

Mã số: 50550
591.000 ₫

Máy tính CASIO D120B

Mã số: 50549
527.000 ₫

Máy tính CASIO DX120B

Mã số: 50552
460.000 ₫

Máy tính CASIO AX12B

Mã số: 50575
368.000 ₫

Máy tính CASIO WM220MS-BU

Mã số: 50579
610.000 ₫

Máy tính CASIO SL320TV

Mã số: 50560
327.000 ₫

Máy tính CASIO MS120BM

Mã số: 50577
473.000 ₫