Máy tính văn phòng

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Máy tính văn phòng với tính năng tiện dụng dễ sử dụng và tiện lợi cho việc tính toán.

- 5% Máy tính Mx120B

Máy tính CASIO MX120B

Mã số: 50555
228.000 ₫ 240.000 ₫
- 5% Máy tính HL815L

Máy tính CASIO HL815L-BU

Mã số: 50559
99.750 ₫ 105.000 ₫
- 5% Máy tính CASIO DM1400B

Máy tính CASIO DM1400B

Mã số: 5274
646.000 ₫ 680.000 ₫
- 5% Máy tính CASIO DM1200BM

Máy tính CASIO DM1200BM

Mã số: 50641
560.500 ₫ 590.000 ₫
- 5% Máy tính CASIO DJ240DPLUS

Máy tính CASIO DJ240DPLUS

Mã số: 50572
589.000 ₫ 620.000 ₫
- 5% Máy tính DF-120BM

Máy tính CASIO DF120BM

Mã số: 50550
465.500 ₫ 490.000 ₫
- 5% Máy tính D-120B

Máy tính CASIO D120B

Mã số: 50549
408.500 ₫ 430.000 ₫
- 5% Máy tính CASIO DX120B

Máy tính CASIO DX120B

Mã số: 50552
361.000 ₫ 380.000 ₫
- 5% Máy tính AX12B

Máy tính CASIO AX12B

Mã số: 50575
285.000 ₫ 300.000 ₫
- 5% Máy tính WM220MS BU

Máy tính CASIO WM220MS-BU

Mã số: 50579
475.000 ₫ 500.000 ₫
- 5% Máy tính CASIO SL320TV

Máy tính CASIO SL320TV

Mã số: 50560
256.500 ₫ 270.000 ₫
- 5% Máy tính CASIO MS120BM

Máy tính CASIO MS120BM

Mã số: 50577
370.500 ₫ 390.000 ₫