Giấy photo - giấy in Hồng Hà

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Giấy photo chất lượng cao với độ trắng, bền dai hợp lý, chất lượng đột phá luôn làm hài lòng người dùng văn phòng. 

- 3% Giấy in A5 Hồng Hà Delus 70gsm - 4962

Giấy in A5 Hồng Hà Delus 70gsm - 4962

Mã số: 4962
37.830 ₫ 39.000 ₫
- 3% Giấy in A5 Hồng Hà Delus 75gsm - 4957

Giấy in A5 Hồng Hà Delus 75gsm - 4957

Mã số: 4957
40.000 ₫ 41.237 ₫
- 3% Giấy in A4 Hồng Hà Delus 70gsm - 4960

Giấy in A4 Hồng Hà Delus 70gsm - 4960

Mã số: 4960
76.189 ₫ 78.545 ₫
- 3% Giấy in A4 Hồng Hà Delus 65 gsm - 4958

Giấy in A4 Hồng Hà Delus 65 gsm - 4958

Mã số: 4958
77.141 ₫ 79.527 ₫
- 3% Giấy in A4 Hồng Hà Delus 75gsm - 4955

Giấy in A4 Hồng Hà Delus 75gsm - 4955

Mã số: 4955
81.904 ₫ 84.437 ₫
- 3% Giấy in A4 Hồng Hà Delus 80gsm - 4956

Giấy in A4 Hồng Hà Delus 80gsm - 4956

Mã số: 4956
94.284 ₫ 97.200 ₫
- 3% Giấy in A3 Hồng Hà Delus 75gsm - 4954

Giấy in A3 Hồng Hà Delus 75gsm - 4954

Mã số: 4954
152.378 ₫ 157.091 ₫