Giấy photo - giấy in Hồng Hà

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Giấy photo chất lượng cao với độ trắng, bền dai hợp lý, chất lượng đột phá luôn làm hài lòng người dùng văn phòng. 

- 5% Giấy in Hồng Hà Copy Paper A4 (túi 100 tờ)

Giấy in Hồng Hà Copy Paper A4 (túi 100 tờ)

Mã số: 4951
19.950 ₫ 21.000 ₫
- 5% Giấy in A5 Delus Hồng Hà 70gsm 4957

Giấy in A5 Delus Hồng Hà 70gsm 4957

Mã số: 4957
38.950 ₫ 41.000 ₫
- 5% Giấy in Copy Excellent A4 70gsm

Giấy in Copy Excellent A4 70gsm

Mã số: 72533
76.000 ₫ 80.000 ₫
- 5% Giấy in Hồng Hà A4

Giấy in Hồng Hà Copy Paper 70 gsm 4949

Mã số: 4949
76.000 ₫ 80.000 ₫
- 5% Giấy in A4 Delus Hồng Hà 70gsm 4955

Giấy in A4 Delus Hồng Hà 70gsm 4955

Mã số: 4955
77.900 ₫ 82.000 ₫
- 5% Giấy COPY Excellent A4 80gsm

Giấy in Copy Excellent A4 80gsm

Mã số: 72536
90.250 ₫ 95.000 ₫
- 5% Giấy in Hồng Hà

Giấy in Hồng Hà Copy Paper 80gms 4950

Mã số: 4950
90.250 ₫ 95.000 ₫
- 5% Giấy in Hồng Hà Delus A4 80gsm

Giấy in Hồng Hà Delus A4 80gsm

Mã số: 4956
93.100 ₫ 98.000 ₫
- 5% Giấy in Copy Excellent A3 70gsm

Giấy in Copy Excellent A3 70gsm

Mã số: 72548
146.300 ₫ 154.000 ₫