Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Bọc vở giúp vở luôn sạch sẽ ngăn nắp.

Bọc vở 3269

Mã số: 3269
14.000 ₫

Bọc vở khổ A4 3389

Mã số: 3389
22.000 ₫

Bọc vở ni lông cấp I

Mã số: 3245
11.000 ₫