Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Bọc vở giúp vở luôn sạch sẽ ngăn nắp.

- 5% Bọc vở nylon cấp II- V1 (180x252mm)

Bọc vở nylon cấp II- V1 (180x252mm)

Mã số: 3435
14.250 ₫ 15.000 ₫
- 5% Bọc vở Hồng Hà 3269

Bọc sách nylon (190x265mm) 3269

Mã số: 3269
16.150 ₫ 17.000 ₫
- 5% Bọc nylon A4 3389 (210x297mm)

Bọc nylon A4 3389 (210x297mm)

Mã số: 3389
24.700 ₫ 26.000 ₫
- 5% Bọc vở nilon Hồng Hà 3156

Bọc vở nilon cấp I 3156 (156x205mm)

Mã số: 3156
10.450 ₫ 11.000 ₫
- 5% Bọc vở Hồng Hà 3245

Bọc vở ni lông cấp I 3245 (170x240mm)

Mã số: 3245
13.300 ₫ 14.000 ₫
- 5% Bọc vở Hồng Hà 3157

Bọc vở Ni lông cấp II 3157 (175x250mm)

Mã số: 3157
13.300 ₫ 14.000 ₫