Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Bọc vở giúp vở luôn sạch sẽ ngăn nắp.

- 10% Bọc nylon cấp II- V1 (180x252mm)

Bọc nylon cấp II- V1 (180x252mm)

Mã số: 3435
1.170 ₫ 1.300 ₫
- 10% Bọc nylon A4 3389 (210x297mm)

Bọc nylon A4 3389 (210x297mm)

Mã số: 3389
19.800 ₫ 22.000 ₫
- 10% Bọc vở nilon cấp I 3156 (156x205mm)

Bọc vở nilon cấp I 3156 (156x205mm)

Mã số: 3156
8.100 ₫ 9.000 ₫
- 10% Bọc vở Ni lông cấp II 3157 (175x250mm)

Bọc vở Ni lông cấp II 3157 (175x250mm)

Mã số: 3157
10.800 ₫ 12.000 ₫