Giấy thủ công

Website văn phòng phẩm Hồng Hà Online - Đơn vị hàng đầu trong sản xuất và kinh doanh sản phẩm văn phòng phẩm, đồ dùng học sinh, sách/truyện, đồ chơi, quà tặng/đồ lưu niệm.
- 5% Giấy thủ công 12 màu (195x295mm)

Giấy thủ công 12 màu (195x295mm)

Mã số: 3486
8.075 ₫ 8.500 ₫
- 5% Giấy thủ công decan 6 màu (130x190mm)

Giấy thủ công decan 6 màu (130x190mm)

Mã số: 3487
7.125 ₫ 7.500 ₫
- 5% Giấy Thủ Công Đề Can 6 Màu Hồng Hà 4918

Giấy thủ công decan 6 màu 4918

Mã số: 4918
10.450 ₫ 11.000 ₫
- 5% Giấy thủ công Hồng Hà 3363

Giấy thủ công 12 màu Hồng Hà 3363

Mã số: 3363
9.500 ₫ 10.000 ₫
- 5% Giấy thủ công Hồng Hà 3485 

Giấy thủ công 7 màu 3485

Mã số: 3485
6.650 ₫ 7.000 ₫