Bảng học sinh

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm bảng học sinh chất lượng, đảm bảo an toàn với tính năng tiện lợi cho các bạn học sinh dễ dàng sử dụng. Bảng học sinh tại Hồng Hà đặc biệt có ô ly giúp học sinh tiểu học dễ dàng viết bảng hơn.