Bảng học sinh

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm bảng học sinh chất lượng, đảm bảo an toàn với tính năng tiện lợi cho các bạn học sinh dễ dàng sử dụng. Bảng học sinh tại Hồng Hà đặc biệt có ô ly giúp học sinh tiểu học dễ dàng viết bảng hơn.

- 20% Combo Đồ dùng học tập Tiểu học

Combo Đồ dùng học tập Tiểu học

Mã số: Combo4
140.480 ₫ 175.600 ₫
- 5% Bảng gỗ học sinh 3447

Bảng gỗ học sinh 3447

Mã số: 3447
14.250 ₫ 15.000 ₫
- 5% Bảng gỗ học sinh tiểu học 3477

Bảng gỗ học sinh tiểu học 3477

Mã số: 3477
14.250 ₫ 15.000 ₫
- 5% Bảng gỗ học sinh tiểu học 3474

Bảng gỗ học sinh tiểu học 3474

Mã số: 3474
14.250 ₫ 15.000 ₫
- 5% Bảng gỗ học sinh tiểu học 3433

Bảng gỗ học sinh tiểu học 3433

Mã số: 3433
14.250 ₫ 15.000 ₫
- 5% Bảng học sinh Friendly Hồng Hà 3347

Bảng nhựa học sinh Bibo 3347

Mã số: 3347
39.900 ₫ 42.000 ₫