File còng, file nhẫn

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm File còng, file nhẫn chất lượng tốt, giúp tra cứu nhanh hơn và cần thiết trong việc lưu trữ giấy tờ cho dân văn phòng.

- 10% Cặp càng cua A4 6506

Cặp càng cua A4 6506

Mã số: 6506
32.400 ₫ 36.000 ₫
- 10% Cặp càng cua văn phòng 7P Eagle 6004

Cặp càng cua văn phòng 7P Eagle 6004

Mã số: 6004
42.300 ₫ 47.000 ₫
- 10% Cặp càng cua

Cặp càng cua A4 3cm

Mã số: 6085
26.100 ₫ 29.000 ₫
- 10% Cặp càng cua 5cm Hồng Hà 6003

Cặp càng cua 5P Eagle

Mã số: 6003
41.400 ₫ 46.000 ₫
- 10% Cặp còng Hồng Hà 6015

Cặp còng 4cm Office

Mã số: 6015
39.600 ₫ 44.000 ₫