File còng, file nhẫn

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm File còng, file nhẫn chất lượng cao, giúp công việc lưu trữ tài liệu và tra cứu trở nên nhanh chóng hiệu quả hơn. Bộ sản phẩm tiện dụng và cần thiết cho văn phòng của bạn.