File còng, file nhẫn

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm File còng, file nhẫn chất lượng tốt, giúp tra cứu nhanh hơn và cần thiết trong việc lưu trữ giấy tờ cho dân văn phòng.