File còng, file nhẫn

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm File còng, file nhẫn chất lượng tốt, giúp tra cứu nhanh hơn và cần thiết trong việc lưu trữ giấy tờ cho dân văn phòng.

- 10% File còng Simili FC A4 9cm

File còng Simili FC A4 9cm

Mã số: 6629
65.700 ₫ 73.000 ₫
- 10% File còng Simili FC A4 7cm

File còng Simili FC A4 7cm

Mã số: 6628
44.100 ₫ 49.000 ₫
- 10% File còng Simili FC A4 5cm

File còng Simili FC A4 5cm

Mã số: 6627
44.100 ₫ 49.000 ₫
- 10% Túi nilon đục lỗ A4 (túi 100 cái)

Túi nilon đục lỗ A4 (túi 100 cái)

Mã số: 6626
90.000 ₫ 100.000 ₫
- 10% Cặp càng cua A4 6506

Cặp càng cua A4 6506

Mã số: 6506
32.400 ₫ 36.000 ₫
- 10% Cặp càng cua văn phòng 7P Eagle 6004

Cặp càng cua văn phòng 7P Eagle 6004

Mã số: 6004
42.300 ₫ 47.000 ₫
- 10% Cặp càng cua

Cặp càng cua A4 3cm

Mã số: 6085
26.100 ₫ 29.000 ₫
- 10% Cặp càng cua 5cm Hồng Hà 6003

Cặp càng cua 5P Eagle

Mã số: 6003
41.400 ₫ 46.000 ₫