File còng, file nhẫn

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm File còng, file nhẫn chất lượng tốt, giúp tra cứu nhanh hơn và cần thiết trong việc lưu trữ giấy tờ cho dân văn phòng.

- 5% File còng Simili FC A4 9cm

File còng Simili FC A4 9cm

Mã số: 6629
69.350 ₫ 73.000 ₫
- 5% File còng Simili FC A4 7cm

File còng Simili FC A4 7cm

Mã số: 6628
46.550 ₫ 49.000 ₫
- 5% File còng Simili FC A4 5cm

File còng Simili FC A4 5cm

Mã số: 6627
46.550 ₫ 49.000 ₫
- 5% Túi nilon đục lỗ A4 (túi 100 cái)

Túi nilon đục lỗ A4 (túi 100 cái)

Mã số: 6626
95.000 ₫ 100.000 ₫
- 5% Cặp càng cua A4 6506

Cặp càng cua A4 6506

Mã số: 6506
34.200 ₫ 36.000 ₫
- 5% Cặp càng cua văn phòng 7P Eagle 6004

Cặp càng cua văn phòng 7P Eagle 6004

Mã số: 6004
44.650 ₫ 47.000 ₫
- 5% Cặp càng cua 5cm Hồng Hà 6003

Cặp càng cua 5P Eagle

Mã số: 6003
43.700 ₫ 46.000 ₫