Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Thước kẻ được thiết kế đa dạng, đáng yêu. 

- 20% Combo Đồ dùng học tập Trung học

Combo Đồ dùng học tập Trung học

Mã số: Combo5
132.000 ₫ 165.000 ₫
- 5% Thước kẻ T20 Hồng Hà 3391

Thước kẻ 20cm 3391

Mã số: 3391
3.800 ₫ 4.000 ₫
- 5% Thước kẻ 30cm 3390

Thước kẻ 30cm 3390

Mã số: 3390
6.650 ₫ 7.000 ₫
- 5% Bộ eke 4 sản phẩm 3476

Bộ eke 4 sản phẩm 3476

Mã số: 3476
8.550 ₫ 9.000 ₫
- 5% Thước kẻ  Hồng Hà 3385

Thước kẻ 20cm 3385

Mã số: 3385
3.800 ₫ 4.000 ₫
- 5% Thước kẻ Hồng Hà 3367

Thước kẻ 16cm 3367

Mã số: 3367
2.375 ₫ 2.500 ₫