Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Thước kẻ được thiết kế đa dạng, đáng yêu. 

Thước kẻ 20cm 3391

Mã số: 3391
4.000 ₫

Thước kẻ 30cm 3390

Mã số: 3390
7.000 ₫

Thước kẻ 20cm 3385

Mã số: 3385
4.000 ₫

Thước kẻ 16cm 3367

Mã số: 3367
2.500 ₫