Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm File lá chất liệu nhựa tốt, độ dày cao. Sản phẩm giúp lưu trữ chứng từ các khổ từ A4 trở xuống một cách dễ dàng.