Cặp file, Tài liệu

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Cặp file, Tài liệu chất lượng cao, giá tốt nhất.

- 10% Túi My Clear A4

Túi My Clear A4

Mã số: 6595
3.150 ₫ 3.500 ₫
- 10% Túi My Clear F

Túi My Clear F

Mã số: 6596
3.600 ₫ 4.000 ₫
- 10% Túi hở màu Hồng Hà 6593

Túi hở màu Hồng Hà 6593

Mã số: 6593
4.500 ₫ 5.000 ₫
- 10% Túi 2 ngăn đựng tài liệu A4

Túi 2 ngăn đựng tài liệu A4

Mã số: 6049
5.850 ₫ 6.500 ₫
- 10% Túi My Clear màu A4

Túi My Clear màu A4

Mã số: 3473
9.000 ₫ 10.000 ₫
- 10% Cặp office khoá chun

Cặp office khoá chun

Mã số: 6510
13.950 ₫ 15.500 ₫
- 10% File kẹp 2 màu 2 khoá kẹp 6533

File kẹp 2 màu 2 khoá kẹp 6533

Mã số: 6533
16.920 ₫ 18.800 ₫
- 10% Cặp 2 khóa (kẹp, trình ký) 6534

Cặp 2 khóa (kẹp, trình ký) 6534

Mã số: 6534
17.100 ₫ 19.000 ₫
- 10% Cặp hộp vuông A4

Cặp hộp vuông A4

Mã số: 6305
19.350 ₫ 21.500 ₫
- 10% Trình ký office A4 6083

Trình ký office A4 6083

Mã số: 6083
19.800 ₫ 22.000 ₫
- 10% Cặp càng cua A4 3cm

Cặp càng cua A4 3cm

Mã số: 6085
26.100 ₫ 29.000 ₫
- 10% Bìa 20 lá A4 6603

Bìa 20 lá A4 6603

Mã số: 6603
27.000 ₫ 30.000 ₫