Cặp file, Tài liệu

Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Cặp file, Tài liệu chất lượng cao, giá tốt nhất.

Túi My Clear A4

Mã số: 6595
3.500 ₫

Túi My Clear F

Mã số: 6596
4.000 ₫

File kẹp xoay A4

Mã số: 6504
10.000 ₫

Cặp office khoá chun

Mã số: 6510
15.500 ₫

Cặp hộp vuông A4

Mã số: 6305
21.500 ₫

Trình ký office A4 6083

Mã số: 6083
22.000 ₫

Cặp càng cua A4 3cm

Mã số: 6085
29.000 ₫

Bìa 20 lá A4 6603

Mã số: 6603
30.000 ₫

Cặp trình ký A4

Mã số: 3062
33.000 ₫

Cặp 3 dây

Mã số: 3063
33.000 ₫

Cặp hộp gấp 5cm

Mã số: 6542
37.000 ₫

Cặp hộp gấp 7cm

Mã số: 6543
43.000 ₫