Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Bút xoá với nhiều mẫu mã đa dạng, nét xoá mau khô, không độc hại, dễ dàng sử dụng thuận tiện trong học tập và trong văn phòng.