Sổ có gáy may chắc chắn còn giúp bạn dễ dàng lật mở, gập sổ tiết kiệm không gian dễ dàng trong ghi chú, tốc ký, phù hợp với tất cả mọi người như học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng.