Công ty cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà cung cấp các sản phẩm Giấy fax phù hợp cho các loại máy fax. Bề mặt giấy láng mịn, không gây bụi, chất cảm nhiệt tốt, không bị mất nét, nhòe nét khi in.