Đất nặn Hồng Hà được chứng nhận theo tiêu chuẩn châu Âu đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc giá về an toàn đồ chơi trẻ em. Sản phẩm có màu sắc tươi sáng, đất mềm dễ dàng tạo hình, dễ dàng pha trộn.