Bút Lông Dầu

Sản phẩm tiện ích với nhu cầu sử dụng của sinh viên và giới văn phòng. Độ bám dính mực tốt trên các bề mặt khác nhau